Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3683
Miercuri, 22 septembrie 2021
14:02:39

Începe preselecția pentru GALA TÂNĂRULUI ACTOR "HOP!", de la Mangalia - 30 May 2012

 

UNITER anun?? începerea preselec?iilor pentru GALA TÂN?RULUI ACTOR „HOP!”, care se va desf??ura în perioada 28 august – 2 septembrie 2012. Evenimentul are ca scop promovarea ?i lansarea tinerilor absolven?i din înv???mântul superior artistic de stat ?i particular, iar preselec?ia va avea loc la Bucure?ti, în zilele de 11 ?i 12 iulie 2012.  

UNITER, Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional ?i Prim?ria Municipiului Mangalia în parteneriat cu TVR Cultural, Consiliul Jude?ean Constan?a ?i Funda?ia Fantasio organizeaz? în perioada 28 august – 2 septembrie 2012 „GALA TÂN?RULUI ACTOR – HOP!”, edi?ia a XV-a, la Mangalia.

La fel ca în edi?iile precedente, tema Galei este subordonat? ideii de „ALTERITATE”. În acest spirit, concuren?ilor li se propune s? prezinte în programul lor o pledoarie, demonstrând c? ?ansa convie?uirii o dau dialogul, toleran?a, acceptarea celuilalt.

Se pot înscrie actori care au absolvit facultatea, începând cu promo?ia 2008. Cei care întrunesc aceste condi?ii se pot înscrie ca interpre?i cu recitaluri individuale (one man/woman show) de pân? la 15 minute sau ca interpre?i în cadrul unor spectacole cu piese scurtemaximum 45 de minute – care s? nu dep??easc? 10 personaje.

Totodat?, candida?ii trebuie s? se prezinte la înscriere cu un curriculum vitae, o fotografie (portret, rezolu?ie 300 dpi), o motiva?ie ?i titlul textului ales.

Înscrierea se poate face ?i prin e-mail. Pentru concuren?ii la sec?iunea GRUP este obligatorie ?i fi?a tehnic? a piesei înscrise în concurs.

Textul probei individuale obligatorii pentru cei r?ma?i în concursul final va fi anun?at la o dat? ulterioar?.

Data limit? de înscriere este 29 iunie 2012, iar acestea se vor face la UNITER, str. George Enescu nr.2-4, Bucure?ti, tel. 021 315 36 36/ 021 313 42 78/ 021 311 32 14; fax 021 315 00 48; e-mail: [email protected].

StarPressDa mai departe: