1. Termeni generali

a. Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale Site-ului www.starpress.ro (denumit în continuare "Termeni și Condiții") stabilește care sunt condițiile în care orice persoanã poate vizita ori accesa, în mod liber și gratuit, site-ul www.starpress.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

b. În înțelesul Termenilor și Condițiilor: "Site" înseamnã în continuare site-ul www.starpress.ro; "Administratorul Site-ului" înseamnã în continuare proprietarul de domeniu al www.starpress.ro; "Serviciul" înseamnã orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componențã a acestuia; "Utilizatorul" înseamnã în continuare orice persoanã fizicã sau juridicã care viziteazã sau acceseazã Site-ul, care își creazã cont pe Site sau care dorește sã utilizeze în orice mod sau utilizeazã efectiv Serviciul.

c. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricãrei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndatã accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricãrei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricãrei componențe a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționatã a Termenilor și Condițiilor și a oricãrei prevederi din acestea.

d. Prin înregistrare, Utilizatorul acceptã în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege sã utilizeze Serviciul în strictã conformitate cu acestea.

 2. Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este pentru obþinerea de informaþii din cuprinsul ziarului online www.starpress.ro. Orice utilizarea în alte scopuri decât acesta nu este permisã. Administratorul site-ului nu își asumã responsabilitatea pentru securitatea liniei dvs. de comunicare cu site-ul ww.starpress.ro.

 3. Acord

Prin folosirea ziarului online www.starpress.ro utilizatorul se declarã de acord cu "Termenii și condițiile de utilizare" de mai sus. Orice disputã de orice fel care ar putea sã aparã între utilizator și portalul media web sau partenerii sãi se va rezolva pe cale amiabilã. Dacã acest lucru nu va fi posibil, conflictul va fi soluționat în instanțã, în conformitate cu legile române în vigoare. 

Dacã nu sunteți de acord cu aceste reguli vã rugãm sã nu folosiți în nici un fel servicile și conținutul ziarului online www.starpress.ro

 4. Drepturile asupra conținutului Site-ului

a. Conținutul și elementele de graficã ale Site-ului, inclusiv, dar fãrã a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formã de și cãtre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor sãi și reprezintã conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor sãi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținãtor sau o altã sursã și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului fațã de materialele de orice fel postate pe Site sau fațã de Conținutul Site-ului în general.

 b. Utilizatorii înțeleg și acceptã cã Administratorul Site-ului este exonerat de orice rãspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fãrã a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de "comunicate de presã". Utilizatorii înțeleg și acceptã cã toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și cã Administratorul Site-ului nu poate fi tras la rãspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

 c. Utilizatorii se obligã sã respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectualã pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii sãi le dețin asupra/în legaturã cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componențã a acestora sau în legaturã cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptã cã în cazul încãlcãrii vreunei prevederi de mai sus în orice mãsurã, vor putea fi trași la rãspundere fațã de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului.

 d. Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se aflã în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fãrã nicio intenție directã ori indirectã privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de cãtre terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului www.starpress.ro.

 e. Este interzisã copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totalã sau modificatã a conținutului acestui Site sau a oricãrei pãrți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervã dreptul de a acționa în instanțã orice persoanã și/sau entitate care încalcã în orice mod prevederile de mai sus.

 f. Orice persoane care expediazã în orice mod informații ori materiale cãtre Site își asumã obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terțã persoanã le-ar putea invoca în legaturã cu materialele și informațiile transmise în orice mod cãtre Site, iar persoanele care expediazã în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptã cã încãlcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod rãspunderea Administratorului Site-ului, ci numai rãspunderea persoanelor respective.

 g. Utilizatorii care expediazã în orice mod informații ori materiale cãtre Site sunt de acord sã cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora cãtre Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau posteazã pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de cãtre orice persoanã, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

 h. Este strict interzisã postarea pe Site a oricãrui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fãrã a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințãtoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoanã în orice mod sau care ar încãlca orice alte drepturi și libertãți ale omului potrivit legislației în vigoare.

 i. Utilizatorii înțeleg și acceptã cã în cazul încãlcãrii în orice mod și în orice mãsurã a oricãrora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta pentru suspendarea totalã sau parțialã a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricãrui conținut expediat de Utilizator în vederea postãrii cãtre Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivã a accesului la una sau mai multe dintre facilitãțile oferite de Site sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fãrã niciun fel de atenționãri sau notificãri prealabile și fãrã a fi necesare orice alte formalitãți în acest sens.

 j. Utilizatorii înțeleg și acceptã cã Site-ul poate conține legãturi sau trimiteri cãtre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii cãtre care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fãrã a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legãtura cu Conținutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa.

 k. Administratorul Site-ului este absolvit de orice rãspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptã cã aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de cãtre Administratorul Site-ului. 

l. Preluarea de informaţii de către publicaţii sau, după caz, site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: "preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de "revistă a presei" susţinut de paginile de internet în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor". 

 5. Limitarea rãspunderii

a. Administratorul Site-ului nu își asumã obligația și nu garanteazã implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului sau pentru întreg conținutul oferit de cãtre Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca sã corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

 b. Administratorul Site-ului nu oferã niciun fel de garanții sau rãspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi fãcut rãspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricãrei pãrți, secvențã, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizãrii acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronatã a oricaror prevederi ale Conținutului Site-ului.

 c. Utilizatorii înțeleg și acceptã cã furnizarea Serviciului poate fi afectatã de anumite condiții obiective, precum și cã orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului "așa cum sunt", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecințã, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la rãspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, blogurile sau orice altã activitate legatã de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

 d. Utilizatorii înțeleg și acceptã cã Administratorul Site-ului este absolvit de orice rãspundere în eventualitatea producerii oricãrei opriri, întreruperi, îngreunãri, disfuncționalitãți sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricãror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert cã orice erori sau probleme de naturã tehnicã din cele menționate mai sus se datoreazã în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

 e. În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptã cã Administratorul Site-ului este absolvit de orice rãspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fãrã a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legaturã cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

 f. În cazurile de forțã majorã, Administratorul Site-ului este exonerat total de rãspundere. Cazurile de forțã majorã includ, dar nu se limiteazã la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționãrii conexiunii la internet, lipsa funcționãrii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

 g. Utilizatorii sunt de acord sã protejeze, sã asigure și despãgubeascã integral pe Administratorul Site-ului de și împotriva oricaror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fãrã niciun fel de limitare, onorariile avocatilor, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecãți, decizii, amenzi, regularizãri sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altã acțiune a Utilizatorului în legãturã cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legãturã cu Serviciul.

  6. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fãrã nicio notificare prealabilã și fãrã a fi obligat sã îndeplineascã vreo altã formalitate fațã de Utilizatori. Orice modificare va fi consideratã ca fiind acceptatã deplin și necondiționat de cãtre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricãrei facilitãți oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând dupã operarea modificãrii, iar neacceptarea oricãrei modificãri atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndatã accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

 7. Conditii speciale

a. Ziarul online www.starpress.ro își rezervã dreptul, prin agrearea termenilor acordați, de a trimite email-uri periodice cu informațiile/evenimentele de ultimã orã, de interes public.

b. În cazul în care veți încuraja, în orice fel, prin intermediul www.starpress.ro, comportamente vizate de legea penala sau care pot antrena rãspunderea civilã delictualã, sau în cazul în care veți sãvârși dumneavoastrã înșivã asemenea fapte, precum și în cazul în care veți încãlca în orice alt fel legile în vigoare, www.starpress.ro își rezervã dreptul de a lua mãsurile pe care le considera de cuviințã.

 8. Despagubiri

Pentru toate pagubele cauzate proprietarului domeniului www.starpress.ro sau altor terțe pãrți prin folosirea inadecvatã a serviciilor portalului media menționat, încãlcarea Termenilor și condițiilor sau a drepturilor unei terțe persoane, vã obligați sã suportați plata despãgubirilor stabilite de comun acord sau, dupa caz, de instanțele de judecatã competente.

Atentie!

- Site-urile web care preiau informatii de pe site-ul www.starpress.ro vor cita sursa informatiei cu link cãtre site și se va preciza în mod vizibil: SURSA: www.starpress.ro.

- Este interzisã încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate sau încercarea de a acționa în acest scop;

- Este interzisã încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua starpress.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”

- Conținutul site-ului www.starpress.ro aparține proprietarului de domeniu. Legea româneascã prevede clar cã orice informație fãcutã publicã poate fi preluatã, dar numai cu menționarea sursei. In mod obligatoriu trebuie citatã sursa informatiei! 

Vã mulțumim.

StarPress.ro